Chính sách thanh toán

KH lựa chọn chuyển khoản 1 trong số những ngân hàng sau:


Ngân Hàng Vietinbank - CN SAIGON
Số tài khoản: "LILIFASHION" HOẶC 1048 7554 7112

Chủ tài khoản: Trần Ngọc Phương Liên

Ngân Hàng ACB - CN VĂN LANG - GÒ VẤP

Số tài khoản: 27768868
Chủ tài khoản: Trần Ngọc Phương Liên


 

Danh mục

Giỏ hàng