Thanh toán Lyly's House

Chính sách thanh toán

KH lựa chọn chuyển khoản 1 trong số những ngân hàng sau:

Ngân Hàng Vietcombank -CN TP Huế
Số tài khoản : 0161 001 693 994
Chủ tài khoản: Trần Ngọc Phương Liên


Ngân Hàng Đông Á - CN Nguyễn Văn Nghi, Gò Vấp
Số tài khoản : 0104 161 122
Chủ tài khoản: Trần Ngọc Phương Liên


Ngân Hàng Vietinbank - CN Huế
Số tài khoản: 711A 7222 1094
Chủ tài khoản: Trần Ngọc Phương Liên


Ngân Hàng ACB - CN Huế
Số tài khoản: 145 032 959
Chủ tài khoản: Trần Ngọc Phương Liên


Ngân Hàng Agribank – CN Huế
Số Tài Khoản: 40092 0504 0450
Chủ Tài Khoản: Võ Văn Cường

Gọi ngay SMS Mua ngay Live chat